Copyright-verklaring

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of overgebracht, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, via fotokopie, opname of anderszins, zonder de voorafgaande toestemming van Juliette Reinders Folmer en/of Advies en zo.

Op alle hier gepubliceerde foto's berust copyright.
Het is niet toegestaan deze foto's zonder schriftelijke toestemming op welke wijze dan ook te bewerken en/of te verspreiden.

U kunt toestemming aanvragen door gebruik te maken van het contactformulier.

Een afdruk voor persoonlijk gebruik (laten) maken is wel toegestaan.

Voor het maken van een afdruk kunt u het origineel van een foto opvragen via het nabestellingsformulier.

© 2003 - 2022

Alweer een foto website ...